Kuinka saada koira kuuntelemaan? Mitä koiran kouluttamisesta tulee tietää? Koiran kouluttaminen tulee ajankohtaiseksi heti koiran hankkimisen ensi päivistä lähtien. Kouluttamiseen kannattaakin perehtyä jo ennen koiran tuloa taloon. Koulutusmateriaaleja ja ohjeistusta on helposti saatavilla verkossa, mutta myös kirjojen ja lehtien muodossa. Koiran kanssa on myös mahdollista osallistua koirakouluun, jossa saat tukea koiran kouluttamiseen alan ammattilaiselta. Mikäli aikaisempaa kokemusta koirista ei ole, voi osaavamman henkilön neuvot ja tuki olla paikallaan. Tärkeintä on kuitenkin muistaa kärsivällisyys ja johdonmukaisuus koiraa kouluttaessa. Kouluttaminen opettaa usein paljon oman koiran luonteesta ja rakentaa samalla luottamussuhdetta koiran ja sen omistajan välille.

Kouluttaminen on hyvä aloittaa tarkastelemalla kaikkia niitä taitoja, joita haluat koirallesi opettaa. Kun kokonaisuus on selvillä, on käskyjä helpompi alkaa opettaa johdonmukaisesti koiraystävälle. Kovin montaa eri käskyä ei listaan kannata sisällyttää, vaan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä yhdistelemään saman tyylisiä käskyjä keskenään. Koiran kouluttaminen on sen myötä paitsi huomattavasti vaivattomampaa, myös palkitsevampaa kummallekin. Esittelemme seuraavaksi muutamia perustaitoja, joita jokaisen koiran ja omistajan on syytä osata. Ne ovat tärkeimpiä turvallisen, mielekkään ulkona liikkumisen ja uusien ihmisten sekä eläinten kohtaamisen kannalta.

Hihnassa kävely

Koiran kanssa ulkoilu on kaikille koiran omistajille ajankohtaista ja hihnassa kävelyä on hyvä lähteä harjoittelemaan heti pentuiässä. Pannan pitäminen ja erityisesti talutushihnassa kävely vaatii usein koiralta totuttelua ja moni saattaakin vierastaa hihnaa aluksi. Pennun kanssa pantaan kannattaa lähteä totuttelemaan jo sisällä ollessa. Pannan voi laittaa koiran kaulaan lyhyiksi ajoiksi, jotta siihen ehtii totutella rauhassa. Samoin kannattaa toimia talutushihnan kanssa. Hihnalla kannattaa tehdä lyhyitä lenkkejä rauhakseltaan, jotta lenkit pysyvät rauhallisina ja turvallisina.

Pentu on usein hyvin keskittynyt omistajaansa sekä lähiympäristöön, eikä hihnan kanssa välttämättä ole alkuun haasteita. Niitä saattaa kuitenkin kehittyä pentuiän jälkeen, kun ympäristö alkaa kiinnostaa omia omistajia enemmän. Tämä vaihe saattaa vaatia paljon aikaa ja kärsivällisyyttä, että koira saadaan kulkemaan rauhassa hihnassa. Koiraa tulee muistaa palkita oikeissa kohdissa. Oma käytös tulee muistaa pitää rauhallisena, ja ohjata koiraa johdonmukaisesti palkitsemalla.

Koska talutushihnassa kulkeminen ei ole koiralle luonnollista, eikä se ymmärrä hihnan merkitystä ulkoillessa, kannattaa koiran huomio kiinnittää ulkoiluttajaan. Koiraa kannattaa houkutella kulkemaan ulkoiluttajan lähellä ja kiinnitämään häneen huomioitaan, sen sijaan että huomio kiinnitettäisiin hihnaan esimerkiksi kiristämällä sitä. Koira ymmärtää huomattavasti paremmin, mitä häneltä odotetaan, kun hän saa palkinnon keskittymisestä ja rauhallisesta kävelystä lähellä omistajaa.

Rauhalliseen ulkoiluun liittyy oleellisesti myös muiden ihmisten ja eläinten kohtaaminen. Moni koira on usein hyvin kiinnostunut vastaan tulevista uusista ihmisistä ja eläimistä – erityisesti toisista koirista. Pääsääntöisesti talutushihnassa olevaa koiraa ei kannata päästä tutustumaan toiseen koiraan, vaan tutustuminen kannattaa tehdä turvallisessa paikassa, jossa koirat voi päästää irti talutushihnoista. Ihmiset ja eläimet on hyvä opetella ohittamaan rauhallisesti. Rauhalliseen ohittamiseen toimii tässäkin tilanteessa sama, mikä hihnassa kävelyyn ylipäätään. Koiran huomio tulee kiinnittää ulkoiluttajaan ja palkita koiraa sitä mukaan, kun se kävelee rauhallisesti vierellä.

Monelle koiralle toisen koiran ohittaminen rauhallisesti on alkuun todella haastavaa, mutta kärsivällisellä harjoittelulla koira on kuitenkin mahdollista saada kuuntelemaan oli tilanne mikä hyvänsä. Koirasta riippumatta harjoittelu vaatii paljon toistoja ja johdonmukaisuutta. Koiraa tulee palkita säännöllisesti aina toivotusta käytöksestä, jotta se pystyy oppimaan uusia taitoja ja käskyjä. Ilman johdonmukaista palkitsemista, koira ei ymmärrä mitä siltä vaaditaan.

Ihmisten ohittamiseen, mutta myös vieraiden käymiseen sisällä talossa liittyen, kannattaa päättää etukäteen, kuinka koiran haluaa toimivan kyseisissä tilanteissa. Koiraa ei tarvitse päästää tervehtimään ihmisiä, oli kyse kenestä tahansa, tutusta tai tuntemattomasta. Koiralle kannattaa heti alusta asti opettaa tapa, jolla sen toivoo vierailijoihin ja lenkillä lähestyviin ihmisiin reagoivan. Sama pätee tapaan, jolla koiran toivoo omistajaan itseensä reagoivan kotiin tullessa. Koirilla on helposti tapana hyppiä, mistä monet pyrkivät pääsevän eroon. Jos koira hyppii omistajan kotiin tullessa, kannattaa siihen olla kiinnittämättä huomiota. Kun koiran hyppiminen loppuu ja se rauhoittuu, voi huomion kiinnittää koiraan. Huomion saaminen on näissä tilanteissa koiran palkinto ja asia, jota se eniten odottaa. Sama toimii moneen muuhun epätoivottavaan käyttäytymiseen liittyen huomion kerjäämiseen omistajalta. Koiraa ei kannata huomioida lainkaan, mikäli sen käytös ei vahingoita ketään tai mitään tai ole muuten haitallista. Kun koira huomaa, että se ei saa toivomaansa huomiota kyseisellä käytöksellään ja se palkitaan vastakohtaisesta käytöksestä, muuttuu tilanne yleensä nopeastikin paremmaksi. Tässäkin tulee muistaa johdonmukaisuus ja palkita koiraa aina samanlaisesta käytöksestä.

Rauhallisen talutushihnassa kävelyn mahdollistamiseksi koiralle on hyödyllistä opettaa pennusta lähtien kieltävä käsky. On monia asioita, joita koiran ei ole turvallista tai suotavaa tehdä ulkona tai sisälläkään. Kieltävän käskyn opettaminen kunnolla alusta alkaen tulee helpottamaan toimintaa koiran kanssa tulevaisuudessa merkittävästi. Kieltävä käsky toimii myös apuna lenkillä tukemassa rauhallista kävelyä hihnassa ja muiden koirien ohittamista. Koiralle tämäkään ei tule luonnostaan, eikä se osaa lukea tilanteista, mikä on sallittua käytöstä ja mikä ei. Kieltävä käsky kannattaa yhdistää sanaan tai sanapariin, joka on mahdollisimman selkeä. Samaa käskyä tulee käyttää kaikkien koiran kanssa toimivien, jotta koira ei turhaan hämmenny eri käskyjen käyttämisestä. Palkitsemiseen tulee tässäkin varautua. Aina kun koira lopettaa epätoivottavan käyttäytymisen, tulee se palkita säännöllisesti joka kerta.

Kun koira on oppinut kävelemään hihnassa rauhallisesti ja lähellä ulkoiluttajaansa, on ulkoileminen huomattavasti miellyttävämpää kummallekin osapuolelle. Koiran rauhallinen käytös ulkona liikkuessa on miellyttävää myös muille ulkona liikkujoille. Koiran koulutus kannattaakin ottaa huomioon myös muiden tiellä liikkujien näkökulmasta. Kaikki eivät välitä koirista, jotkut pelkäävät niitä tai ovat erittäin allergisia. Koiran pitääkin pysyä kaikissa tilanteissa omistajansa hallinnassa. Koiran huomion saaminen sekä sen keskittyminen tarvittaessa omistajaansa ovat avainasemassa turvalliseen ulkona liikkumiseen. Koiran rauhallinen ja hallittu käytös ulkona takaa myös turvalliset ja sujuvat ohitustilanteet muiden koirien kanssa. Koskaan ei voi tietää, kuinka toinen koira on koulutettu tai miten se suhtautuu omaan koiraasi, joten varmin tapa toimia on opettaa oma koira ohittamaan muut kuuliaisesti ilman repimistä, haukkumista tai muuta rähjäämistä.

Koiran kouluttaminen vaatii paljon kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Se on kuitenkin myös erittäin palkitsevaa ja palkitsee pitkään. Koiran kouluttaminen rakentaa luottamusta omistajan ja koiran välille. Se opettaa ja antaa vähintään yhtä paljon kuin vaatii.