Koiran kouluttamisen tavoitteena on saada koira kuuntelemaan ja tottelemaan käskyjä. Koulutus lähtee liikkeelle perustaitojen opettelusta. Koiranomistajan tavoitteena on saada koira kuuntelemaan ja keskittymään aina kun tilanne sitä vaatii. Arjessa toivottuja taitoja ovat muun muassa rauhallinen hihnassa kulkeminen, luokse tuleminen sekä kieltävän käskyn ymmärtäminen. Koiran kouluttamisen perusta on koiran palkitsemisessa ja motivoinnissa. Palkitseminen ja motivointi tulee ajoittaa oikein ja pitää johdonmukaisena, jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään.

Koiraa kannattaa alkaa kouluttamaan heti pentuna. Kouluttamisen voi aloittaa, kun pentu on ehtinyt tottumaan uuteen kotiinsa. Erityisesti pentuvaiheessa, mutta myös myöhemmin, kouluttajalta vaaditaan valtavasti kärsivällisyyttä sekä johdonmukaisuutta. Pentua kouluttaessa asiaa kannattaa lähestyä aina leikin kautta ja tilanteet pyrkiä pitämään ehdottoman positiivisina pennun näkökulmasta. Pennut oppivat helposti asioita, kunhan muistaa, että niitä ei voi pakottaa tekemään mitään. Koiran pakottaminen ja kärsimättömyys kouluttamisessa kostautuvat varmasti myöhemmin.

Palkitseminen ja motivointi

Koira oppii vain, kun se on motivoitunut oppimaan. Koira ei kuitenkaan ole luonnostaan motivoitunut esimerkiksi kävelemään rauhallisesti hihnassa ihmisen vieressä tai istumaan pyydettäessä. Toisin sanoen, koiraa tulee aina aktiivisesti motivoida, jos sen haluaa oppivan uusia käskyjä tai taitoja. Koiran motivaatio syntyy sen palkitsemisesta. Tarjolla oleva palkkio motivoi koiraa kuuntelemaan ja keskittymään. Se puolestaan, mikä koiraa motivoi, riippuu tilanteesta, mutta myös perimästä. Jos koira on juuri syönyt, ei sitä välttämättä motivoi ruoka. Ruoan lisäksi palkkiona voi käyttää esimerkiksi koiran leluja. Koiran perimän vaikutus näkyy usein siinä, millä tavalla koira leikkii ja miten se viihdyttää itseään. Osa koirista rakastaa lelujen noutamista, kun taas toiset mielellään kantavat suosikkilelujaan mukanaan.

Oli motivointikeino mikä hyvänsä, tärkeintä palkitsemisessa on sen oikea-aikaisuus. Palkitsemisen tulee tapahtua juuri oikealla hetkellä, jotta koira ymmärtää mikä sen käytöksessä johti palkinnon saamiseen. Koira pystyy yhdistämään palkinnon tekemiseensä, jos se saa palkinnon noin puolen sekunnin kuluttua kyseisestä käytöksestä. Palkitsemisen kanssa onkin syytä olla nopea ja täsmällinen. Palkitsemisen suhteen tulee muistaa myös kärsivällisyys ja toistot. Koira ei opi yhdestä kerrasta, vaan uuden taidon opettelu vaatii useita toistoja ja johdonmukaista palkitsemista. Malttia ei kannata menettää missään tilanteessa. Se saattaa kostautua myöhemmin. Koira voi hyvin muistaa aikaisemmat ikävät seuraukset ja alkaa hermostua kyseisissä tilanteissa jatkossakin. Jos koiran palkintona toimii lelu, on hyvä muistaa, että lelua ei voi vain heittää tai antaa koiralle ja jäädä itse passiivisesti seuraamaan tilannetta. Koiran kanssa tulee palkitsemiseksi aktiivisesti leikkiä sille mieluisalla tavalla, jotta palkitsemisesta on hyötyä.

Koiran kouluttamisessa kannattaa muistaa myös äänenkäyttö ja sen hyödyntäminen. Jos koiran haluaa toimivan rauhallisesti ja keskittyvän, kannattaa sille puhua rauhallisesti vokaaleja hyödyntäen. Jos koiraa haluaa innostaa ja haluaa sen toimivan energisemmin, tulee puhe pitää vastaavasti energisenä, iloisena ja innostavana. Ruoalla tai lelulla palkitsemisen lisäksi voi palkitsemiseen yhdistää hyvin myös äänenkäytön. Yksittäisellä sanalla, kuten ”hienoa” tai ”hyvä”, voi kehua koiraa samalla kun sitä palkitaan toivotusta käytöksestä. Näin koira oppii yhdistämään myös ääneen kehumisen osaksi palkitsemista. Erityisen tärkeää sekä ääneen kehumisessa että kaikessa muussakin palkitsemisessa on oikea-aikaisuus. Kun siitä pitää kiinni, etenee koiran kouluttaminen huomattavasti sujuvammin.